SMOG


Czym jest smog?

Smog definiowany bywa jako zjawisko atmosferyczne polegające na zaleganiu w powietrzu dymu i spalin wymieszanych z mgłą. Słowo pochodzi od połączenia angielskiego słowa smoke (dym) oraz fog (mgła). Jak podaje Wikipedia: Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren). Pyły zawieszone obecne w smogu to substancje trujące, mogące przedostawać się do układu krążenia. Najczęściej występujące to pył PM 2,5 oraz PM 10. Oba rodzaje pyłów docierają do płuc, zaś mniejsza wersja (o średnicy 2,5 mikrometra) dociera jeszcze dalej – aż do krwiobiegu.

Zgubne skutki smogu

Związki chemiczne i pyły zawarte w smogu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Smog może powodować:

- alergie
- astmę i jej napady
- niewydolność oddechową
- zwiększenie zachorowalności na astmę u dzieci
- zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków
- zwiększa zapadalność na nowotwory
- zwiększenie zachorowalności na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
- choroby niedokrwienne serca u osób starszych

Ponadto dowiedziono, że oddychanie przez kobietę w ciąży powietrzem zanieczyszczonym pyłem PM 2,5 ma związek ze statystyką wystąpień autyzmu u dzieci.

WHO, czyli Światowa organizacja zdrowia zalicza pyły zawieszone do czynników rakotwórczych. Według organizacji w 2010 roku na świecie na raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniami powietrza zmarło 230 tysięcy osób.

Według WHO spośród 50 miast europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż 35 znajduje się w Polsce.

SMOG prowadzi też do zanieczyszczenia gleby, które przynosi dalsze niekorzystne skutki.

Skutki smogu obrazuje doskonale poniższa grafika (źródło:www.smog.edu.pl)

Źródła powstawania smogu

Smog jest efektem działalności człowieka. Jego główne źródło to tzw. niska emisja, czyli spaliny emitowane przez niskie kominy, czyli przydomowe kotłownie wyposażone w przestarzałe piece zasilane paliwami stałymi, jak węgiel i drewno. To właśnie przestarzałe piece i spalanie w nich paliw stałych odpowiada wg różnych źródeł za nawet 87% zawartego w smogu benzo(a)pirenu.

Program Airgustów powstał z troski o nasze augustowskie powietrze i zdrowie nas wszystkich. Zakłada dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na te najmniej trujące i emitujące najmniej zanieczyszczeń. Program wspiera montaż pomp ciepła, podpięć do miejskiej ciepłowni oraz montaż nowoczesnych pieców gazowych. Poziom emisji zanieczyszczeń zależnie od technologii pieca i paliwa przedstawia grafika poniżej. W przypadku korzystania z ciepła systemowego możemy mówić o zerowej niskiej emisji, podobnie jak w przypadku pompy ciepła. W przypadku nowoczesnego pieca zasilanego gazem mówić możemy o znikomym poziomie emisji zanieczyszczeń w porównaniu do paliw stałych i płynnych.

Czy wiesz, że:

- 1 piec na drewno starej generacji, obsługiwany ręcznie może emitować tyle szkodliwych pyłów co 100.000 pieców gazowych!

- 1 nowoczesny piec na pellet 5 generacji może emitować tyle szkodliwych pyłów, co 2.500 pieców gazowych!

Dla czytelnego porównania: cała dzielnica Baraki ogrzewana piecami gazowymi wyemituje w sezonie grzewczym mniej szkodliwych pyłów niż choćby jeden piec na pellet. Cały Augustów ogrzewany jedynie pompami ciepła, ciepłem systemowym i piecami gazowymi wyemituje na poziomie niskiej emisji mniej szkodliwych pyłów niż tylko 1 piec starej generacji na drewno!

 

Stan powietrza w Augustowie jest monitorowany przez stację badawczą. Wyniki aktualnych pomiarów można śledzić na stronie:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/11916/3/0

 


Drukuj